عکس  کانترها  فرچیپس

 

عکس  کیوسکهای  فرچیپس

 

 

 

دستگاه فرچیپس ایستاده

آدرس

شعب

تهران فرهنگسرای بهمن آقای کمالی نیا شعبه 1
یزد  مجموعه نمایشگاهای شهر یزدآقای  محمد زاده شعبه2
شیراز حدفاصل پارامونت و سینما سعدی آبمیوه و بستنی ناردونه آقای  نیک فرد شعبه 3

رفسنجان شهرستان انار خیابان امام چهارراه کشاورز فروشگاه شانار

شعبه4
شهرکرد خيابان کاشانی نبش کوچه63آبميوه سيب آقای سهرابی شعبه 5
  شعبه 6
  شعبه 7
بزودی در شهر شما